De aankoop of verkoop van uw woning of tweede verblijf is een vastgoedtransactie met een enorme draagwijdte en impact. 

U hebt in de loop der jaren één of meerdere eigendommen verworven die u nu wenst

te verhuren?